Jakt

Upplandssektionen samlas ett par gånger per år till öppna träningar i apportering. Läs gärna mer under "Öppna träningar" i Aktuellt-fliken!

Vi hoppas även kunna anordna följande aktiviteter i framtiden:

  • B-provsträningar
  • B-prov
  • Träningsjakter
  • WT-träningar
  • Working Test (WT)

Det finns 3 olika sorters jaktprov för retriever:

A-prov: En officiell provform där hunden prövas i konkurrens med andra deltagande hundar på riktig jakt. Innan en hund får starta på ett A-prov måste den kvalificera sig med ett 1:a pris i kvalificeringsklass (KKL).

B-prov: Den äldsta och mest utbredda provformen är B-prov vilket är en officiell provform. Här prövas hundens egenskaper på kallt vilt eller dummies. B-prov är alltså ingen tävling utan en egenskapsbedömning. En domare, auktoriserad av SSRK, bedömer hundens sökarbete, fart, uthållighet, hur den använder sin näsa, dirigerbarhet, markeringsförmåga, skottreaktion, stadga, apporteringslust, apportgrepp, simteknik och vattenarbete samt uppträdandet mot andra hundar (hundtolerans). Efter avslutat prov ger domaren en sammanfattande kritik samt sätter ett pris. 1:a, 2:a, 3:e pris eller 0 pris.

C-prov: Förutom A- och B-prov som är officiella provformer finns de inofficiella C-proven (där resultaten inte stambokförs). Här bedöms retrieverns förmåga att fungera under jaktliknande förhållanden, utan att vilt fälls så hunden apporterar dummies istället. Kan gå som ett WT (Working Test) eller Mock Trial. 

Läs mer om de olika provformerna på SSRKs hemsida. 

Dela den här sidan