Styrelsemöte 16 november 2016

Sektionsstyrelsemöte, Golden retrieverklubben Uppland

Närvarande: Richard Vaerlien, Ammie Eklund, Monica Wessberg, Mariann Henriksson, Malin Danielsson, Annika Thunfors, Susanne Björkman, Annelie Olsson

Anmält förhinder: Tezzy Vaerlien, Petra von Sydow, Britt-Marie Embrén

§ 1                 Mötet öppnas

                      Richard hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§ 2                 Val av justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet

                      Susanne Björkman och Annelie Olsson

§ 3                 Fastställande av dagordning

                      Inget att tillägga

§ 4                 Föregående protokoll

                      Inget att tillägga

§ 5                 Rapport från ordförande

Verksamhetsberättelse avseende 2016. Var och en ansvarar för sin del. Richard mailar ut föregående års Årsmöteshandlingar som underlag. När ni är klara skicka till Malin som sammanställer

Fråga angående ersättning för de som utbildar sig till Open Showdomare.Då detta avser en personlig utbildning och inte (direkt)kommer sektionen till gagn så avslog styrelsen förslaget.

Erbjudande om utbildning till certifierad utställningsansvarig – finns någon intresserad?                   

§ 6                 Rapport från utbildningsansvarig

Avelsseminarium i Enköping, i samarbete med Västmanlandssektionen, fokus RAS, den 22 januari 2017

Birgitta Åhman är inbjuden – hon var delaktig i första RAS, framförallt gällande hälsa, och kan förhoppningsvis få fram underlag från Agria för 2015, Annika kollar vidare om lokal. Sektionerna ”sponsrar” lokal mm men deltagarna får själva betala avgiften för lunch.

Om intresset finns kanske vi kan ha en föreläsning angående ”cancer/tumörer” på hund innan vårt Årsmöte

§ 7                 Rapport från kassören

                      Inget speciellt att rapportera. God ekonomi

§ 8                 Rapport från informationsansvarig/webb/medlemsansvarig

                      Tezzy har skickat ut medlemsbrev till de som angivit sitt intresse.

§ 9                 Rapport från jaktansvarig

DM bokat Fjällnora 16/9 2017. Skog och fotbollsplan.

Vi måste ha en enhetlig ”snäll” bedömning både gällande utställning och jakt så ALLA känner sig välkomna. Vi måste ta fram riktlinjer innan nästa DM.

Tankar: B-prov (prova på) i maj och WT i april

§ 10               Rapport från utställningsansvarig

Domare 2017

                           6/5 Pentti Virtunen, Marie Ullatti

                          13/12 Kristina Wikner, Fanny Hellström

Alla har tackat ja. Då datumet i maj krockar med dubbelutställning på Gotland och det i år är domare som kommer att dra många anmälningar, frågar Monica domarna om de har möjlighet att byta till 12/5 istället.

Rosetter beställda till nästa år, Monica bokar Enköpings ridhus och Fjällnora

Monica drog också information och ansvarsområden till Open Show 27/11. Samling kl. 08,00

Bygga kvällen innan: Marie L, Monica, Richard, Tezzy, Håkan och Mariann

Riva: Monica, Annika, Susanne, Marie L, Petra och hennes döttrar

Sekretariat: Petra och Anneli

PM, katalog, betalningar, nummerlappar – Malin

Ringsekreterare: Kristina Bihlar, Cecilia Mårtensson, Ingela Stake, Ammie Eklund

Försäljare finns på plats

Domarmiddag fredagkväll

Malin Skickar ut ett PM till domarna om hur våra Open Shows fungerar med klasser etc.

Gåvor till ringsekreterare och domare samt mat - Mariann

§ 11               Rapport från mentalitets/funktionsansvarig

Funktionsbeskrivning retriever

FB-R i slutet på september, 8 st. deltog.

Planerar ett FB-R i april

BPH

Planerar att arrangera ett under 2017, om vi hittar en plats att vara på.

§ 12               Rapport från kostansvarig

                      Klart till Open Show 27 november.

Vi försöker äta under dagen istället för efteråt då det blir stressigt för alla att stanna.

§ 13               Manusstopp Golden Nytt

                      13 januari

Open Show, WT, B-prov

 § 14               Inkomna skrivelser

Erbjudande om utbildning till certifierad utställningsansvarig

§ 15               Utgående skrivelser

                      Golden Nytt: Annons och information till spalten

                      Medlemsbrev

§ 16               Övriga frågor

Hemsidan fortfarande undermålig. Vi måste alla bli bättre på att uppdatera den.

Malin gör ett förslag till ny lätthanterlig hemsida (123minsida) och mailar ut när ”råmaterialet” finns. 

§ 17               Nästa möte

Ammie skickar doodel kalender, förslag på datum 9-12 januari 2017

§ 18               Mötets avslutande

Styrelsemöte 22 augusti 2016

Sektionsstyrelsemöte, Golden retrieverklubben Uppland

Närvarande: Richard Vaerlien, Tezzy Vaerlien, Petra von Sydow, Ammie Eklund, Monica Wessberg, Mariann Henriksson, Malin Danielsson, Annika Thunfors

Anmält förhinder: Susanne Björkman, Annelie Olsson, Britt-Marie Embrén

§ 1                 Mötet öppnas

                      Richard hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§ 2                 Val av justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet

                      Tezzy Vaerlien och Ammie Eklund

§ 3                 Fastställande av dagordning

                      Inget att tillägga

§ 4                 Föregående protokoll

(2016-04-14, § 5) Sponsring vinterutställningen Mera Dog, Monica tackar nej till Royal Canin

§ 5                 Rapport från ordförande

HS söker hundar till exteriör 3 10-11/9

§ 6                 Rapport från utbildningsansvarig/Vice ordförande

                      Handlerkurs genomförd ca 8 deltagare

Goldendagen 11/6 ca 15 besökare

                      Exteriör 2 inställd för få anmälda

                      Tezzy skickar ut höstens aktiviteter till de i vårt medlemsregister

Förslag på ”ämne” för uppfödarträff (sjukdom, cancer) Annika funderar och kontaktar ev. duktig föreläsare…

§ 7                 Rapport från kassören

                      Inget speciellt att rapportera

§ 8                 Rapport från informationsansvarig/webb/medlemsansvarig

                     Tezzy skickar ut höstens aktiviteter till de i vårt medlemsregister

För att bli ny medlem fyller man i ett formulär på Goldenklubbens hemsida. De skickar sedan ett inbetalningskort.

§ 9                 Rapport från jaktansvarig

                      B-prov (inofficiellt) 5 deltagare. Positiv återkoppling!

                      Ammie har gjort en resultaträkning.

                      Hinner inte med att ha träningsträffar innan DM.

                      DM: Måste deltaga på både jakt och utställning.

                      Allt klart; domare, funktionärer, Fjällnora, foder, mat mm

Monica beställer rosetter, Mariann och Ammie skriver katalog och PM

§ 10               Rapport från utställningsansvarig

                      Monica bjuder in domarna till 2017

                      6/5 Pentti Virtunen, Marie Ullatti

                      3/12 Kristina Wikner, Fanny Hellström

§ 11               Rapport från mentalitets/funktionsansvarig

                      FBR 18/9, 9 deltagare!

§ 12               Rapport från kostansvarig

                      Färdigt till DM

§ 13               Manusstopp Golden Nytt

                      20/10

information om Årsmöte måste med.

§ 14               Inkomna skrivelser

                      Medlemsregister

                      Förfrågan om ”hundar” till Exteriör 3, Upplands Väsby 

§ 15               Utgående skrivelser

                      Annons och reportage till GN

§ 16               Övriga frågor

Hemsidan dåligt med att ”lägga” ut information vi skickar. Ingen respons efter flertalet påtryckningar

§ 17               Nästa möte

                      Ammie skickar doodel kalender 7-13/11                  

§ 18               Mötets avslutande

Styrelsemöte 14 april 2016

Sektionsstyrelsemöte, Golden Retrieverklubben Uppland

Närvarande: Tezzy Vaerlien, Petra von Sydow, Annelie Olsson, Ammie Eklund, Susanne Björkman, Monica Wessberg, Mariann Henriksson, Britt-Marie Embrén, Malin Danielsson

Anmält förhinder: Annika Thunfors och Richard Vaerlien

§ 1                 Mötet öppnas

                      Malin Danielsson valdes till ordförande av mötet

§ 2                 Val av justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet

                      Monica Wessberg och Annelie Olsson

§ 3                 Fastställande av dagordning

                      Inget att tillägga

§ 4                 Föregående protokoll

                      Planeringsmöte minnesanteckningarna utskickade

§ 5                 Rapport från ordförande

                     Har pratat med Mera Dog Anders Eriksson, om de är intresserade av att sponsra vår vinterutställning. Då Royal Canin är bokade 2016 blir inte detta aktuellt förrän 2017.

§ 6                 Rapport från utbildningsansvarig

                      Handlerkurs börjar den 25/4 och 2 maj. Finns fortfarande platser kvar.

Exteriörkurs 2, 4 st. anmälda. OK att gå även om man inte gått Exteriör 1. Alla pushar för detta så att vi kan få mer anmälningar.

Rasutbildningen: Annika Thunfors förslog att hon kunde ”skissa” på ett brev som vi sedan kan skicka ut till uppfödare, nya/blivande/gamla.

Memea Mohlins kurs – vi beslutade att det inte är något för oss som lokal goldenklubb, underlaget är för litet och vi riskerar för stor ekonomisk förlust.

§ 7                 Rapport från kassören

                      Inget att rapportera. Inte hänt så mycket sedan bokslut 2015

§ 8                 Rapport från informationsansvarig/webb/medlemsansvarig

                      Informationsbrev har gått ut till alla våra medlemmar i februari

Susanne har fått in ca 12 mailadresser (intresse för Nyhetsbrev). Tezzy avvaktar med att skicka ut Nyhetsbrev till sommaren.

Ny webbansvarig för hemsidan, Anders Hag anderhag@gmail.com Alla i styrelsen måste ansvara för att information kommer ut på facebook och hemsidan.

Ibland blir det spam på vår facebook sida. Om ni noterar detta blockera användaren av spammet och ta bort inlägget/kommentaren. Susanne ser till att alla i styrelsen blir administratörer för vår Facebook sida.

§ 9                 Rapport från jaktansvarig

                      Två träningsträffar, välbesökta och populära 7 + 10 deltagare

Sektionskamp (12/6) troligen kommer datumet att ändras då det sammanfaller samma dag som unghundsderbyt. 4 deltagare idag. Ammie är lagledare.

                      DM vi beslutade om att genomföra detta 17/9

                      Förslag på domare:

Utställning: Birgitta Jansson, Helena Nyberg, Kerstin Eklund – Susanne kontaktar.

Jakt: Kent Pieterbielke, Johan Eklund, Ingela Stake, Leif Theelke, Peggy Westerlund – Ammie kontaktar.

Ev. inofficiellt B-prov. Vi behöver då vilt (Monica mailar kontaktnamn till Ammie

§ 10               Rapport från utställningsansvarig

                      Open Show den 7 maj.

Monica kommer ut med ett mail på vad som behövs göras och vilka som ska göra det. Tezzy kollar vad som finns i de lådor hon har och rapporterar till Monica.

Sponsorer idag. Royal Canin, Agria, ev. Aptus. Petra har några andra sponsorer på gång. Övriga priser köper Monica in

Nummerlappar till Malin

Bord – vi kollar runt om möjligheten att köpa in ex. campingbord el. på IKEA

Ringsekreterare: Inga klara ännu men Monica fick med sig namnförslag

Styrelsefolk som kan vara med på plats: Petra + 2, Tezzy, Richard, Brittis, Mariann+1, Annelie; Monica, Malin (Ammie?)

Susanne kontaktar domarna så fort vi vet antal anmälningar.

Domarpresenter: Mariann

Viktigt att vi snabbt får ut resultat till Upplandssektionens och HS hemsida + GN och Facebook.

Nästa års domare Monica, skickar ut mail där vi alla kan komma med förslag.

§ 11               Rapport från mentalitets/funktionsansvarig

                      FB-R 16 april 9 anmälningar, fullt!

§ 12               Rapport från kostansvarig

                      Färdigplanerad till Open Show (Pulled Pork) ca 17-18 personer

§ 13               Manusstopp Golden Nytt

21 april – Annons Goldendagen, DM och diverse kurser. Malin påminner och fixar en annons.

28 juli – Annons Adventsutställning, uppföljning Goldendagen och Open Show Fjällnora. Malin kommer att skicka påminnelse

§ 14               Inkomna skrivelser

                      Memea Mohlin kursen

                      Uppgifter till Nyhetsbrev

§ 15               Utgående skrivelser

                      Informationsbrev om våra aktiviteter

§ 16               Övriga frågor

                      Vilka är vi till för?

Fundera på hur vi ska tänka runt vår verksamhetsplan…ska vi ha kurser? Hur når vi våra medlemmar på bästa sätt?

Petra försöker få någon journalist är intresserad av Goldendagen och Open Show.

§ 17               Nästa möte

                      Ammie skickar ut en ny Doodlekalender med förslag v.33-3 5                   

§ 18               Mötets avslutande

                      Mötets ordförande Malin Danielsson avslutade mötet

 

………………………………………

Mötesordförande och sekreterare

Malin Danielsson

………………………………………                           ………………………………………..

Justerare, Annelie Olsson                                              Justerare, Monica Wessberg

Dela den här sidan