Mentalbeskrivning

Det finns flera olika mentalbeskrivningar för hund, de som är aktuella för goldens är:

  • FB-R - funktionsbeskrivning retriever
  • BPH - beteende- och personlighetsbeskrivning, hund
  • MH - mentalbeskrivning hund

FB-R är SSRKs funktionsbeskrivning och är specifik för retrieverraserna. Retrieverraserna tillhör de mest populära  i vårt land, mycket beroende på deras ursprungliga jakt/arbetsegenskaper som gör att de med glädje ställer upp på de flesta aktiviteter. Dessa ursprungliga egenskaper är viktiga att bevara för framtiden. Din hund behöver inte vara jakttränad och du själv behöver inte ha förkunskaper. Under hela beskrivningen får du hjälp av en testledare. Beskrivningen tar ca 40 minuter och består av elva moment, såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning och vilthantering. Läs mer om FB-R på SSRKs hemsida! Vill du ha din hund med på FB R, eller vill beskriva en hel kull? Hör då av dig till funktionsansvarig i Upplandssektionen.

BPH är SKKs mentalbeskrivning och har utarbetats för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet. Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar. Läs mer om BPH på SKKs hemsida!

MH är SBKs mentalbeskrivning. Banan består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas i en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet med mera. Huvudman för MH är Svenska Brukshundklubben och beskrivningen är framtagen för brukshundar, men alla raser kan delta. Läs mer om MH på SBKs hemsida!

I rasstandarden för Golden retriever står följande:
”…Aveln har syftat till att skapa en ras med utpräglad apporterings- och arbetslust, lyhördhet och intelligens samt följsamhet och vänlighet...”

Dela den här sidan