• Upplandssektionens inofficiella DM innehåller en utställningsdel och en jaktdel på ett väldigt glatt och prestiglöst sätt. Detta är för ALLA proffs likväl som lekman.