Information om FB R och BPH

Ur inledningen till rasstandard för Golden retriever:
”….. Aveln har syftat till att skapa en ras med utpräglad apporterings- och arbetslust, lyhördhet och intelligens samt följsamhet och vänlighet….”
Goldenklubben utarbetade på nittiotalet en egen funktionsbeskrivning i syfte att användas för att ta reda på hur vi lyckats bevara de rastypiska egenskaperna. Funktionsbeskrivning rekommenderades till uppfödare helst i kombination med MH (mentalbeskrivning hund). MH har utarbetats av SBK (svenska brukshundklubben). Lokala brukshundklubbar är arrangörer, men dessa överhopades med förfrågningar från allt fler raser när SKK (kennelklubben) krävde alla rasklubbar skulle ta fram RAS (rasspecifika avelsstrategier). En arbetsgrupp tillsattes därför och BPH (beteende och personlighetsbeskrivning hund) blev den mentalbeskrivning, som idag rekommenderades till icke brukshundar. BPH genomförs på särskilda banor, varav den mest närbelägna ligger i Märsta.
För att utvärdera de rasspecifika retrieveregenskaperna, har vi haft resultat från jaktprov som stöd i avelsarbetet. Allt färre hundar har dock startat på jaktprov och allt fler uppfödare har med tiden fokuserat på jakt eller exteriör. För att inte förlora rastypiska egenskaper hos stora delar av retrieverpopulation, har SSRK (svenska spaniel och retrieverklubben) utarbetat FB R (funktionsbeskrivning retriever). FB R kan nu genomföras i nästan vilken skogsbacke som helst och under merparten av året.
I första hand är FB R tänkt att vara ett verktyg att använda på hundar som inte tränats för att start på jaktprov eller i jakt. Hunden ska ha fyllt ett år. FB R kan gärna genomföras på en hel kull, men även på enstaka hundar, då de kan bidra till att ge en bild av rasen i stort och om de egenskaper som föräldradjuren kan tänkas nedärva till avkomman. Ägaren kan också bli medveten om att han/eller hon har en hund som har betydligt mer av de rastypiska egenskaperna än vad man förväntat sig. Protokollen stambokförs och går att ta del av via SKKs Avelsdata.
Vill du ha din hund med på FB R, eller vill beskriva en hel kull? Hör då av dig till funktionsansvarig i Upplandssektionen.