SSRK/Östra inbjuder till Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)
Söndag 28 maj 2017 i Norrtäljetrakten

Läs mera på

http://www.ssrkostra.se/retrieverprov/funktions-beskrivning-retriever/aktuella-beskrivningar-30741848